Ulazni parametri: 220V, 50HZ
Radna struja/napon: 180A/27.2V
Efikasnost: 85%
Faktor snage (cos): 0.73
Elektroda: 1-4 mm
Oprema:
-Držač electrode sa 1.8m kabla
-Uzemljenje sa 1.2m kabla
-Četka i maska