Ulazni parametri: 220V, 50HZ
Radna struja/napon: 160A/26.4V
Efikasnost: 85%
Faktor snage (cos): 0.7
Elektroda: 1-4 mm
Oprema:
– Držač electrode sa 2,0m kabla
– Uzemljenje sa 1.5m kabla
– Četka i maska