Ulazni parametri: 220V, 50HZ
Radna struja: 250 A
Debljina žice: 0,6-1,6 mm
Radni kapacite: 8,8 KVA
Oprema:
– MIG gorionik sa 3,0 m kabla
– Uzemljenje sa 2,5m kabla
– Četka i maska