Ulazni parametri: 220V, 50HZ
Radna struja: 190MIG/160MMA
Debljina žice: 0,6-1,2 mm
Radni kapacite: 7,2 KVA
Oprema:
– MIG gorionik sa 3,0 m kabla
– Uzemljenje sa 2,0m kabla
– Četka i maska