Ulazni parametri: 220V, 60HZ
Radni kapacite: 6,9 KVA
Radna struja i napon: 40A/96V
Debljina rezanja: 1-12 mm
Oprema:
– Plazma gorionik sa 4 m
– Uzemljenje sa 2,5 m kabla
– Manometar
– Čekić i četka
– Maska za lice